Jan Kopa

Patřil mezi legendy českých pipemakerů. S výrobou začal již v roce 1989. Dýmky dělal dobře, a tak mu byla nabídnuta spolupráce s dýmkařským studiem Stanislaw. Práce najednou přibylo a J. Kopa potřeboval pomocníka. Obrátil se na bývalého spolupracovníka Karla Kršku. Pro studio Stanislav pracovali téměř dva roky, až do doby, kdy se J. Kopa rozhodl jít vlastní cestou. K. Krška se cítil J. Kopovi hodně zavázán za vše, co jej naučil, a tak odešel s ním. Jejich, mnohdy komplikovaná, spolupráce trvala necelé dva roky a K. Krška si uvědomil, že s tak složitým, i když řemeslně a výtvarně nadaným partnerem to dál nepůjde.

Jan Kopa zahynul za nejasných okolností na Sardinii, kde kupoval briarové přířezy na své již nikdy nerealizované dýmky.